Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Petros

Kategoria: tłumiki, układy wydechowe

Mielczarskiego 66, Wrocław
tel. 71 345 21 59


Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Polityka Prywatności