Tłumiki, układy wydechowe

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Grunwaldzka 89, Jaworzno
tel. 32 753 15 11
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności