Tłumiki, układy wydechowe

Miasto - woj.
powiat
gmina
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
3 Maja 14, Gniezno
tel. 61 424 30 61
Swarzędzka 15, Gniezno
tel. 61 426 13 47
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Polityka Prywatności